Rachunkowość

RACHUNKOWOŚĆ jest szczególnym rodzajem jednostkowej ewidencji gospodarczej. Stanowi ona przede wszystkim system ciągłego ujmowania w czasie, grupowania, prezentowania oraz interpretowania wyrażonych w pieniądzu i bilansujących się szczególnych i ogólnych danych liczbowych o działalności gospodarczej, jak również sytuacji majątkowej jednostki gospodarczej. Najprościej ujmując, rachunkowość będzie sformalizowanym systemem zapisu zdarzeń gospodarczych w firmie, który umożliwia uzyskanie, przetwarzanie, jak również prezentację informacji oraz podejmowanie decyzji. Rachunkowość jest nauką stosowaną (nie jest ani czystą sztuką, ani samą teorią). Należy do nauk ekonomicznych. Rachunkowość jako teoria (nauka) będzie rozumiana jako procesy polegające na systematyzowaniu i pomnażaniu wiedzy o organizacji efektywnych procesów gromadzenia, jak i przetwarzania informacji do celów zarządzania, a także o zasadach projektowania systemów informacyjnych.

Działy: rachunkowość finansowa, zarządcza, bankowa,

Gdzie studiować?:

  • Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk,  www.ug.edu.pl (studia I i II stopnia)

  • Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, www.uw.edu.pl (studia I i II stopnia)

  • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, ul. Kielecka 7, Gdynia, www.wsaib.pl (studia I stopnia)


Przykładowe tematy prac:

  • „Formy ewidencji i działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach”
  • „Rachunkowość w zarządzaniu środkami trwałymi”
  • „Obniżenie kapitału w spółce akcyjnej”
  • „Rachunkowość małych przedsiębiorstw. Ryczałtowa forma rozliczeń”
  • „Charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków w rachunkowości”