Logistyka

header Logistyka

LOGISTYKA est nauką, która zajmuje się analizą efektywności procesów logistycznych pod względem kosztów, czasu, bezpieczeństwa oraz wzajemnych ich relacji związanych ze specyfiką rynku, na jakim dana organizacja funkcjonuje. Logistyka będzie zatem zintegrowanym systemem planowania, organizowania, kierowania oraz kontrolowania procesów fizycznych obiegu towarów, jak również informacyjnych uwarunkowań, w aspekcie optymalizacji realizowanych celów i działań. Istotę logistyki stanowi zatem czasowo – przestrzenny przepływ materiałów i informacji

Działy: np. zarządzanie transportem, systemy logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie informacją logistyczną

Gdzie studiować?:

  • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, Szczecin, www.univ.szczecin.pl (studia I i II stopnia);
  • Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, ul. Strzelecka 11, Poznań, www.fem.put.poznan.pl (studia I i II stopnia)
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 19b, Częstochowa, www.zim.pcz.czest.pl (studia I i II stopnia)


Przykładowe tematy prac:

  • „Środki transportu wewnętrznego”
  • „Logistyka obsługi klienta w praktyce salonu meblowego XY”
  • „System dystrybucji w firmie dystrybucyjnej XY”
  • „Planowanie zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie produkcyjnym”
  • „Zarządzanie materiałami i surowcami w firmie”