Ekonomia

 

header Ekonomia

Ekonomia należy do grona nauk społecznych. Zajmuje się badaniem sposobów gospodarowania społeczeństw w warunkach nieograniczoności ludzkich potrzeb oraz ograniczoności czynników produkcji, które służą wytwarzaniu zarówno dóbr, jak i usług zaspokajających wspomniane potrzeby. Ekonomia stara się odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób i ile produkować?, przy pomocy jakich technologii? oraz w kto i w jakim stopniu będzie korzystał z wytworzonego produktu? Ekonomia będzie zatem nauką o sposobie wykorzystywania zasobów ziemskich przez społeczeństwo i poszczególne jednostki, w celu wytwarzania z nich różnych dóbr, które w późniejszych etapach zostaną przydzielone grupom społecznym na konsumpcję obecną i przyszłą. Ekonomia to przede wszystkim opisywanie i analizowanie produkcji, dystrybucji czy konsumpcji. Wspomnianą naukę można podzielić na: mikroekonomię (zajmuje się pojedynczymi rynkami, podmiotami i zjawiskami) i makroekonomię (bada takie zjawiska jak: dochód narodowy, bezrobocie, handel zagraniczny, czy rynki globalne).
Gdzie studiować ekonomię? 

  • Społeczna Akademia w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, Łódź, www.spoleczna.pl (studia I stopnia)
  • Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kraków www.uj.edu.pl (studia I i II stopnia)
  • Uniwersytet im. Marii Curie – Skłodowskiej, pl. M. Curie – Skłodowskiej 5, Lublin, www.umcs.lublin.pl (studia I i II stopnia)

Przykładowe tematy prac:

„Nowoczesne instrumenty finansowania przedsiębiorstw i ich rola na przykładzie wybranej firmy”
„Analiza kosztów przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie”
„Rola małych i średnich przedsiębiorstw w kształtowaniu dynamiki rozwoju …miasta”
„Strategie rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XY”
Zarządzanie czynnikami produkcji przedsiębiorstwa”

Więcej prac w katalogu Dyplomowy.pl – http://dyplomowy.pl/kategoria/ekonomia